قرمز سبز آبي خاکستري
محبوب ترينِ بندگان نزد خداوند ـ عزّوجلّ ـ، كسي است كه امانتدار است و در گفتارش راستگوست ومراقب نمازهاي خود و واجباتي است كه خداوند، بر او واجب داشته است . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت