قرمز سبز آبي خاکستري
با درد خود بساز چندانكه با تو بسازد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت